PePa Ondermode - Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van PePa Ondermode zijn van toepassing op elk aanbod van PePa Ondermode en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PePa Ondermode en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van PePa Ondermode, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. PePa Ondermode behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing.

De Algemene Voorwaarden van PePa Ondermode zijn in de footer van de webshop van www.pepaondermode.nl te raadplegen, op te slaan en te printen.

1. Totstandkoming van de overeenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij PePa Ondermode wordt geplaatst en deze bestelling door PePa Ondermode per mail wordt bevestigd.

2. Informatieverstrekking klant
De klant stelt alle informatie waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de koopovereenkomst relevant is, tijdig beschikbaar voor PePa Ondermode.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. PePa Ondermode zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
De klant vrijwaart PePa Ondermode voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen van de twee eerstgenoemde punten onder artikel 2.

3. Verzendkosten
PePa Ondermode brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de bestelprocedure. Verzendkosten binnen Nederland zijn €4,95 ongeacht de grootte van het pakket, of het bij een afhaallocatie wordt afgeleverd of bezorgd moet worden op een gewenste dag.
Bij een bestelling boven de €70,00 zijn de verzendkosten gratis.
Verzendkosten buiten Nederland verschillen per land.

4. Betaling
Je kunt betalen via iDEAL, creditcard (Visa, V-pay, Mastercard, Maestro), Bancontact of Sofort, direct e-banking en PayPal. Betalingsverkeer loopt via Mollie, daarom dien je hen als begunstigde te zien bij het betaalproces.
PePa Ondermode levert het artikel, nadat de betaling door ons is ontvangen. Betaling dient plaats te vinden binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling. De levertijd vangt aan op het moment dat PePa Ondermode de betaling heeft ontvangen.
Op het moment dat PePa Ondermode niet binnen 5 dagen een betaling heeft ontvangen, zijn wij gerechtigd om de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enig recht van de klant op schadevergoeding.

5. Levering
PePa Ondermode verstuurt alle pakketten met PostNL.
Na ontvangst van de bestelling ontvang je direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt PePa Ondermode binnen 2 werkdagen contact met je op.
Zodra PePa Ondermode de betaling heeft ontvangen, gaan wij de bestelde artikelen voor je inpakken. PePa Ondermode biedt de bestelde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij PostNL. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering.
Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvang je het geld binnen 30 dagen terug op je rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
PePa Ondermode is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet je vóór opening contact opnemen met PePa Ondermode, bij gebreke waarvan PePa Ondermode niet gehouden is je klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Productaansprakelijkheid
PePa Ondermode is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dien je PePa Ondermode hierover direct in te lichten, waarna PePa Ondermode je zal doorgeleiden naar de producent.

7. Retourneren & Ruilen.
Na ontvangst van je bestelling heb je het recht op 14 dagen bedenktijd. Mocht je bestelling of een deel ervan niet naar wens zijn, dan moet je PePa Ondermode binnen de bedenktermijn van 14 dagen zonder opgave van reden ervan op de hoogte stellen doormiddel van het retourformulier te sturen naar info@pepaondermode.nl.
Tijdens deze bedenktijd ga je zorgvuldig om met het artikel en de verpakking. Je zal het product slechts in de mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het artikel wenst te houden. Indien je de artikelen wilt retourneren of ruilen, moet je het artikel met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking (aangehecht kaartje, plastic verpakking, karton) naar aan PePa Ondermode te retourenen.
Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Nadat je binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling aan PePa Ondermode kenbaar hebt gemaakt dat je je bestelling of een deel ervan wilt retourneren, heb je nogmaals 14 dagen de tijd om het artikel te retourneren. Je moet ook kunnen bewijzen dat de retournering of ruiling tijdig is verstuurd door middel van een bewijs van verzending.
Retourzendingen dienen vooraf via info@pepaondermode.nl kenbaar gemaakt te worden. Vermeld in de e-mail in ieder geval: naam, ordernummer, product, reden van retour (niet vereist, maar wij horen die wel graag).
Indien je na afloop van lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt aan PePa Ondermode dat je je bestelling of een deel ervan wilt retourneren en je retournering of ruiling niet naar PePa Ondermode heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8. Kosten bij retouren of ruilen
De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het overeenkomt met de retourvoorwaarden en een retourformulier bijgevoegd is.
Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt PePa Ondermode binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug.
PePa Ondermode behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd.

9. Overmacht
PePa Ondermode is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij PePa Ondermode en transportstagnatie.

10. Klachten
PePa Ondermode streeft naar tevreden klanten. Mocht je onverhoopt een klacht hebben dan ontvangen wij graag een e-mail hierover. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@pepaondermode.nl.
Na ontvangst van je klacht, ontvang je van ons een bevestiging Wij zullen je klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht er meer tijd nodig zijn, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

11. Privacy
PePa Ondermode vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door PePa Ondermode gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

12. Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van PePa Ondermode www.pepaondermode.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PePa Ondermode te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.
De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. PePa Ondermode is auteursrechthebbende.

13. Prijzen en kosten
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is PePa Ondermode niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

14. WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Lees de Algemene Voorwaarden zeer zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen met ons via info@pepaondermode.nl.


PePa Ondermode, 2024(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 PePa Ondermode | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel